Kontaktirajte nas

Viline vode 47/III,
11000 Beograd, Srbija

Tel: +381 11 208 43 88
Fax: +381 11 208 43 77


Mob: +381 63 215 637
* Broj telefona dostupan 24h za sve neželjene efekte i incidente u vezi sa medicinskim sredstvima.

office@keprom.com

Top